Våra företag

De företag vi engagerar oss i kännetecknas alla av att de är sunda och välskötta samt att vi kan identifiera en tydlig utvecklingspotentiaL Vi har en lång erfarenhet av att hitta kompetens och synergier och ser gärna ett samägande med nyckelpersoner i bolagen.

image

Industri i frontlinjen

logo Specialskåp och maskinbeklädnader

NPP arbetar med att utveckla specialskåp och maskinbeklädnader. Våra kunder som i huvudsak finns i Norden arbetar främst med tillverkning av applikationer, produkter och system inom sektorer som marin, transport, bygg, industri, energi och fiber.

Omsättning: 95 milj
Anställda: 45 personer
Ägarandel: 91%

Besök webbplats
company image
logo Formsprutade plastprodukter

GeJi Industri AB, med kontor och tillverkning i Skillingaryd, har drivit utvecklingen inom formsprutade plastprodukter sedan 1963. Bolagets kunder är internationellt verksamma inom såväl industri- som medicintekniska produkter.
GeJi Industri AB besitter lång erfarenhet av kompetens- och utvecklingsstöd till teknikkonsultföretag.

Omsättning: 190 milj
Anställda: 60 personer
Ägarandel: 100%

Besök webbplats
company image
logo Maskinutrustning för säck- och pulverhantering

Vebe tillverkar maskiner för fyllning och säckhantering av pulver- och granulatprodukter. Genom hög kunskapsnivå, kontinuerlig utveckling och passion för arbetet har Vebe utvecklat marknadens effektivaste säckfyllningssystem för livsmedel, kemi och foderindustrin - för att hjälpa våra kunder att få en rationell produktion.

Omsättning: 55 milj
Anställda: 22 personer
Ägarandel: 5%

Besök webbplats
company image
logo Pulverlackering

QPC är en ledande leverantör av en miljövänlig process som klarar tuffa korrosionskrav. QPC har en av de modernaste pulveranläggningarna i Norden. Vår anläggning är anpassad för att hantera gods av mycket varierande storlek. Våra kunder finns inom verkstadsindustrin, fordonsindustrin, byggsektorn och offentlig miljö.

Omsättning: 30 milj
Anställda: 16 personer
Ägarandel: 91%

Besök webbplats
company image
logo Rekrytering och Interimlösningar

VEM startade 2002 och har sedan dess utvecklats till ett av de ledande företagen i södra Sverige inom rekrytering och interimlösningar för chefer och kvalificerade specialister.
VEM har sitt huvudkontor i Jönköping och utför, med erfaren och kompetent personal, uppdrag över hela landet.

Omsättning: 35 milj
Anställda: 9 personer
Ägarandel: 73%

Besök webbplats
company image
logo Innovation

LGBT Innovation säkerställer att våra företag tar vara på kompetens och entreprenörskap kring de idéer och lösningar som utvecklas i bolagen. Utöver detta investerar vi i lovande och bärkraftiga företag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede.

Ägarandel: 100%

company image