Om oss

2005 bildades LGBT Group av Lars Gerhardsson och Birger Topp.
Affärsidén var, och är, att investera i lönsamma företag och vidareutveckla dem till nästa nivå. Förvärven sker i små och medelstora nisch- och innovationsföretag där företagsledningen ges möjlighet att ta del i ägandet.

image

Vi gör bra företag bättre

Sex företag – hel eller delägda

Alla företagen besitter den där framåtandan, det där drivet som kan ta en rörelse till nya höjder. För att kunna arbeta målinriktat med ett företag måste det finnas en långsiktighet. LGBT investerar inte i företag för att sälja dem utan för att utveckla och stärka redan starka företag.

Ägarna till LGBT Group är entreprenörer med lång industrierfarenhet och vana från operativa befattningar vilket innebär en stor förståelse för värdet av att ta en aktiv del i de företag det investeras i. Ägandet är alltid långsiktigt med hållbar utveckling som målsättning.

Erfarenhet av framgångsrika övertaganden

LGBT Group har erfarenhet av framgångsrika övertaganden av generationsskiftesföretag som tillsammans med personalen utvecklats starkt med stora investeringar och ett målinriktat arbete.

Som grund för vårt arbete ligger alltid en hög etik och moral. Vi vill ha nära och starka relationer med våra kunder samtidigt som vi hela tiden är lyhörda, nyfikna och öppna för nya möjligheter där en stark innovationskraft och entreprenörsskap är huvudingredienser.

image Ägare och företagsledning LGBT-group
LGBT GROUP
Omsättning:
300 milj
Antal anställda:
155
34% kvinnor
66% män
VEBE
Omsättning:
26,7 milj
Antal anställda:
19
10,5% kvinnor
89,5% män
VEM
Omsättning:
24 milj
Antal anställda:
15
73% kvinnor
27% män