Det aktiva ägandet

De företag vi engagerar oss i kännetecknas alla av att de är sunda, välskötta samt
välinvesterade och att vi kan identifiera en tydlig utvecklingspotential. Vi har lång erfarenhet av att hitta kompetens
och synergier och ser gärna ett samägande med nyckelpersoner i bolagen.

image

Nyckeln för en lyckad affärsutveckling.

Det aktiva ägandet är nyckeln.

LGBT Group tar en aktiv roll i strategi- och affärsplansarbetet och företagsledningen ges stort utrymme till egen utveckling.

Själva affärsidén är att investera i lönsamma företag och vidareutveckla dem till
nästa nivå genom ett aktivt ägande. För att utveckla ett företag måste man lära
känna det på djupet.

Småländska nischföretag

Företagen i gruppen är alla ”nischföretag” som står för något speciellt, som erbjuder sådant som andra inte klarar av- men där vi genom ett ”småländskt” sätt att arbeta och alla de goda medarbetare som är en förutsättning för att vi ska lyckas, hittar de bästa lösningarna för varje kund.

Med en stor portion sunt förnuft och gedigen erfarenhet gör LGBT Group framgångsrika företag till mästare!

 

image